Uniflex Styrelse

Björn Örås, Styrelseordförande
Född 1949
Fil kand. i ekonomi, Lunds universitet
Styrelseordförande, Uniflex grundare och medlem av styrelsen sedan grundandet.
Styrelseordförande i Poolia AB, Dedicare AB och Bro Hof Slott AB.

Aktier i Uniflex: 4 023 815 A-aktier och 3 101 445 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Jenny Pizzignacco, Styrelseledamot
Född 1979
Civilekonom, Lunds universitet
Medlem av styrelsen sedan 2014.
VD för Dedicare Nurse Sverige AB.

Aktier i Uniflex: 351 140 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Eva Gidlöf, Styrelseledamot
Född 1957
Fil kand/Samhällsvetarexamen, Uppsala universitet
Medlem av styrelsen sedan 2016.
Styrelseordförande i Metria AB och FörsäkringsGirot AB, vice styrelseordförande i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB samt styrelseledamot i Mercuri International Group AB och Stockholms Handelskammare.

Aktier i Uniflex: 10 000 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Staffan Jufors, Styrelseledamot
Född 1951
Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg
Medlem av styrelsen sedan 2017.
Styrelseordförande i Ferronordic Machines AB. Styrelseledamot i Åf AB, Haldex AB, Akelius Residential Property AB och stiftelsen Nordens Ark.

Pressbilder: Högupplöst bild

Uniflex Bemanning

Besöksadress Stockholm

Arenavägen 57
121 07 Stockholm-Globen

Telefon: 08-555 368 00
E-post: info@uniflex.se

Postadress:

Box 7014
121 07 Stockholm-Globen