Uniflex Styrelse

Björn Örås, Styrelseordförande
Född 1949
Fil kand. i ekonomi, Lunds universitet
Styrelseordförande, Uniflex grundare och medlem av styrelsen sedan grundandet.
Styrelseordförande i Poolia AB, Dedicare AB och Bro Hof Slott AB.

Aktier i Uniflex: 4 023 815 A-aktier och 3 101 445 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Monica Lindstedt, Styrelseledamot
Född 1953
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Medlem av styrelsen sedan 2004.
Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB, ordförande i Företagarna samt styrelseledamot i Sveriges Television AB, Coor Service Management Holding AB, Apotea AB och AB Gullringsbo Egendomar.

Aktier i Uniflex: 15 000 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Thomas Krishan, Styrelseledamot
Född 1968
Civilekonom, Uppsala universitet
Medlem av styrelsen sedan 2013.
Bedriver sedan 2003 egen verksamhet inom investeringar.

Aktier i Uniflex: 1 197 393 B-aktier 

Pressbilder: Högupplöst bild

Jenny Pizzignacco, Styrelseledamot
Född 1979
Civilekonom, Lunds universitet
Medlem av styrelsen sedan 2014.
Tf. CFO för Dedicare AB.

Aktier i Uniflex: 351 140 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Eva Gidlöf, Styrelseledamot
Född 1957
Fil kand/Samhällsvetarexamen, Uppsala universitet
Medlem av styrelsen sedan 2016.
Styrelseordförande i Metria AB och FörsäkringsGirot AB, vice styrelseordförande i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB samt styrelseledamot i Mercuri International Group AB och Stockholms Handelskammare.

Aktier i Uniflex: 10 000 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Uniflex Bemanning

Besöksadress Stockholm

Arenavägen 57
121 07 Stockholm-Globen

Telefon: 08-555 368 00
E-post: info@uniflex.se

Postadress:

Box 7014
121 07 Stockholm-Globen