Uniflex Styrelse

Björn Örås, Styrelseordförande 
Född 1949
Styrelseordförande, Uniflex grundare och medlem av styrelsen sedan grundandet.
Styrelseordförande i Poolia AB, Dedicare AB och Bro Hof Slott AB.
Aktier i Uniflex: 4 023 815 A-aktier och 3 101 445 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Monica Lindstedt, Styrelseledamot
Född 1953
Medlem av Uniflex styrelse sedan 2004.
Styrelseordförande i Hemfrid i Sverige AB.
Ordförande i Företagarna.
Styrelseledamot i UNICEF Sverige.
Aktier i Uniflex: 15 000 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Helena Levander, Styrelseledamot
Född 1957
Medlem av Uniflex styrelse sedan 2011.
Verkställande direktör för Nordic Investor Services AB. Styrelseledamot i Stampen AB, Collector AB, NeuroVive Pharmaceutical AB, Concordia Maritime AB och Hans Andersson Recycling AB.
Aktier i Uniflex: 0 aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Thomas Krishan, Styrelseledamot
Född 1968
Medlem av Uniflex styrelse sedan 2013.
Bedriver sedan 2003 egen verksamhet inom investeringar.

Aktier i Uniflex: 1 147 393 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Jenny Pizzignacco, Styrelseledamot
Född 1979
Medlem av Uniflex styrelse sedan 2014.
Civilekonom från Lunds Universitet.

Aktier i Uniflex: 351 140 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

SENASTE PRESSMEDDELANDET

  • 2015-03-23

    Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

    Läs mer

SENASTE DELÅRSRAPPORTEN

  • 2015-02-02

    UNIFLEX AB - Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2014

    Läs mer

KALENDARIUM

   
Delårsrapport januari-mars 22 april 2015, kl. 13.30
Årsstämma 22 april 2015, kl. 16.00
Delårsrapport januari-juni 15 juli 2015, kl. 7.25
Delårsrapport januari-september 19 oktober 2015, kl. 13.30
Uniflex Bemanning   |   Arenavägen 57, Box 7014, 121 07 Stockholm-Globen   |   Tel:08-555 368 00   |   Fax: 08-555 368 01   |   E-post: info@uniflex.se